Dom i Høyesterett - gyldighet av pålegg etter plan- og bygningsloven

Høyesterett avsa 21. februar 2002 dom i sak om gyldigheten av pålegg etter plan- og bygningsloven § 113 og forurensningsloven § 7 og domstolsprøving av forelegg gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 114. Dommen kan leses her.

Avgjørelse    27. februar 2002    👤Knut Davidsen