Dom i Høyesterett - inndragning av vinning

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder inndragning av vinning etter utroskap overfor heleiet aksjeselskap, jf. straffeloven § 34. Anke til Høyesterett forkastet.

Avgjørelse    22. oktober 2008    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder inndragning av vinning etter utroskap overfor heleiet aksjeselskap, jf. straffeloven § 34. Anke til Høyesterett forkastet.