Dom i Høyesterett - kausjon for eget selskaps gjeld

Høyesterett avsa 3. januar 2006 dom i sak om fysiske personer som kausjonerer for eget aksjeselskaps gjeld, skal regnes som forbrukere etter finansavtaleloven § 57, og anvendelse av samme lov § 66 om frigivelse av sikkerhet etter sletting av salgspant i biler.

Avgjørelse    11. januar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var et selskap som kjøpte biler som skulle brukes til kortvarig utleie. Etter utleieperioden skulle bilforhandleren kjøpe tilbake bilene. Bilene ble finansiert med salgspant i bilen, som ble slettet ved innfrielse av lånet når bilen var solgt av bilforhandleren. Eierne av utleieselskapet måtte i tillegg undetegne en selvskyldnerkausjon til finansieringsselskapet. Utleieselskapet gikk konkurs og bilforhandleren foretok oppgjør i gjenværende biler, slik at finansieringsselskapet gjorde kausjonsansvaret gjeldende. Eierne av utleieselskapet ble i tingretten dømt til å betale inn kravet og i tillegg dekke saksomkostningene. Anken til lagmannsretten førte til samme resultat, og dette ble stadfestet av Høyesterett.