Dom i Høyesterett - løsningsrett i festekontrakt

Høyesterett avsa 9. oktober 2002 dom i sak om en løsningsrett i en festekontrakt var falt bort fordi den ikke ble gjort gjeldende ved en tidligere overdragelse av festekontrakten og hytta på festetomten. Les dommen her

Avgjørelse    10. oktober 2002    👤Knut Davidsen