Dom i Høyesterett - merverdiavgift

Høyesterett avsa 22. desember 2003 dom i sak om et aksjeselskap til en rallycrosskjører kan føre inngående merverdiavgift til fradrag i utgående avgift.

Avgjørelse    5. januar 2004    👤Knut Davidsen

Saken gjaldt spørsmålet om et aksjeselskap som finansierer virksomheten til en rallycrosskjører ved reklamevirksomhet, kan føre inngående merverdiavgift på utgifter til drift og vedlikehold av rallycrossbilen til fradrag i utgående avgift på inntekter fra reklamevirksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 21. Staten ble frifunnet i tingretten, men aksjeselskapet fikk medhold i lagmannsretten og i Høyesterett.