Dom i Høyesterett - omgjøring av dom på sikring til forvaring

Høyesterett avsa 11. oktober 2004 dom i sak om om å omgjøre - konvertere - en dom på sikring til forvaring. Høyesterett kom til at sikring i fem år kunne konverteres til forvaring, jf. straffeloven § 39 c, med en tidsramme på fire år.

Avgjørelse    20. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Tiltalte var i 2000 dømt til 11 års fengsel for drap ved kvelning av den fraseparerte ektefellen. Han ble og ilagt fem års sikring etter straffelovens § 39 nr. 1 bokstav a-f, slik denne paragrafen lød før lovendringene som avviklet sikring og innførte forvaring, se overgangsbestemmelsene i lov 17. januar 1997 nr. 11.