Dom i Høyesterett - Privatlivets fred – lokalhistorisk bok

Høyesterett avsa 2. mars dom HR-2010-390-A om krenkelse av privatlivets fred ved utgivelse av lokalhistorisk bok, jf. straffeloven §390 og skadeserstatningsloven §3-6. I den aktuelle boken skriver forfatteren om uenighet om dyrehold på gården, om problemer i ekteskapet og om tvister i forbindelse med skilsmissen. Ekskona mente at privatlivet ble krenket og gikk til søksmål. Høyesterett kom frem til at bokens innhold og form ligger innenfor den frihet en forfatter må ha til å beskrive personer som har deltatt i ens liv og levnet. I dommen slås det fast at hensynet til ytringsfriheten er viktig ved utformingen av lokalhistoriske fremstillinger.

Avgjørelse    16. mars 2010    👤Aud Manger   

Høyesterett avsa 2. mars dom HR-2010-390-A om krenkelse av privatlivets fred ved utgivelse av lokalhistorisk bok, jf. straffeloven §390 og skadeserstatningsloven §3-6. I den aktuelle boken skriver forfatteren om uenighet om dyrehold på gården, om problemer i ekteskapet og om tvister i forbindelse med skilsmissen. Ekskona mente at privatlivet ble krenket og gikk til søksmål. Høyesterett kom frem til at bokens innhold og form ligger innenfor den frihet en forfatter må ha til å beskrive personer som har deltatt i ens liv og levnet. I dommen slås det fast at hensynet til ytringsfriheten er viktig ved utformingen av lokalhistoriske fremstillinger.