Dom i Høyesterett - Rekkevidden av vernet for utøvende kunstnere

Høyesterett avsa 25. mars 2010 dom HR-2010-527-A i sak om rekkevidden av vernet for utøvende kunstnere i åndsverkloven § 42 og sitatretten i § 22.

Avgjørelse    26. mars 2010    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 25. mars 2010 dom HR-2010-527-A i sak om rekkevidden av vernet for utøvende kunstnere i åndsverkloven § 42 og sitatretten i § 22.

Saken gjalt NRKs visning av et utsnitt fra "Brent av frost" i forbindelse med en film som viste parodier på scener i tidligere filmer. Filmklippet viste en scene der den kvinnelige hovedrolleinnehaveren har samleie i en båt full av fisk, og deretter vises hun naken forfra i ca. to sekunder. Skuespilleren hadde i forbindelse med filminspillingen fått et tillegg i sin kontrakt om at "scener der skuespilleren opptrer naken, ikke skal benyttes i reklamesammenheng, som out-takes, eller på annen måte som løsriver scenene fra helheten". Saken mot NRK ble vunnet i tingretten, men tapt i lagmannsretten. Hennes anke til Høyesterett ble tatt til følge.

Høyesterett fant at hele utsnittet falt inn under vernet for utøvende kunstnere i åndsverkloven § 42. Det kreves ikke verkshøyde, men at skuespillerprestasjonen har kunstnerisk karakter.

Høyesterett mente det ble sitert fra filmen i en videre utstrekning enn det som fulgte av formålet og dermed kom visningen ikke inn under sitatretten. Sitatretten i § 22 gav adgang til å vise samleiescenen. Men nakenscenen var ikke en del av parodien, og det forelå ingen tilfredsstillende forklaring på hvorfor den var tatt med. Høyesterett konkluderte med at NRKs visning av filmklippet ikke var rettmessig og stadfestet tingrettens dom. Dommen ble avsagt med dissens 4-1.