Dom i Høyesterett - rett til "kompensasjonspakke"

Høyesterett avsa 24. februar 2004 dom i sak om rett til lønn i oppsigelsestiden og etterlønn i form av "kompensasjonspakke" ved driftsinnskrenkning. Arbeidstakeren fikk ikke medhold i kravet.

Avgjørelse    1. mars 2004    👤Knut Davidsen