Dom i Høyesterett - uaktsomt drap i trafikken

Høyesterett avsa 29. september 2008 dom i sak som gjelder anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. En ti år gammel gutt på sykkel ble overkjørt og drept av en betongbil som krysset gang- og sykkelveien på vei ut fra et anleggsområde. Føreren ble frifunnet i lagmannsretten.

Avgjørelse    3. oktober 2008    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 29. september 2008 dom i sak som gjelder anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. En ti år gammel gutt på sykkel ble overkjørt og drept av en betongbil som krysset gang- og sykkelveien på vei ut fra et anleggsområde. Føreren ble frifunnet i lagmannsretten.

Høyesterett uttaler at føreren burde innsett muligheten for at det å svinge til høyre på gang- og sykkelstien uten å undersøke om det befant seg noen tett inntil kjøretøyet på dets høyre side, kunne føre til en dødsulykke. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet av Høyesterett.