Dom i Høyesterett - Yrkesskadeserstatning. Årsakssammenheng.

Høyesterett avsa 28. september 2007 dom i sak som gjaldt krav om yrkesskadeserstatning, om det var årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke og en invalidiserende prolaps i nakken som ble påvist drøyt fire år senere. Den skadde, A, merket i januar 2000 at han mistet kraft i armen og at han hadde lammelser. Han ble operert for prolaps i nakken med en gang, og på nytt i 2003, men kom ikke tilbake i ordinært arbeid. Etter å ha snakket med flere leger kom A til at årsaken til prolapsen måtte være en arbeidsulykke i 1995. A søkte arbeidsgivers forsikringsselskap om erstatning, men fikk avslag. A tok ut stevning for tingretten og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning. Forskringsselskapet anket dommen, og ble frifunnet både i lagmannsretten og i Høyesterett. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for at det var årsakssammenheng mellom As ulykke i 1995 og prolapsen som ble avdekket i 2000, og at dette var i samsvar med konklusjonene til samtlige rettsoppnevnte sakkyndige i saken.

Avgjørelse    4. oktober 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 28. september 2007 dom i sak som gjaldt krav om yrkesskadeserstatning, om det var årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke og en invalidiserende prolaps i nakken som ble påvist drøyt fire år senere. Den skadde, A, merket i januar 2000 at han mistet kraft i armen og at han hadde lammelser. Han ble operert for prolaps i nakken med en gang, og på nytt i 2003, men kom ikke tilbake i ordinært arbeid. Etter å ha snakket med flere leger kom A til at årsaken til prolapsen måtte være en arbeidsulykke i 1995. A søkte arbeidsgivers forsikringsselskap om erstatning, men fikk avslag. A tok ut stevning for tingretten og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning. Forskringsselskapet anket dommen, og ble frifunnet både i lagmannsretten og i Høyesterett. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for at det var årsakssammenheng mellom As ulykke i 1995 og prolapsen som ble avdekket i 2000, og at dette var i samsvar med konklusjonene til samtlige rettsoppnevnte sakkyndige i saken.