Dom i Høyesterett – bruk av logo uten opphavsmannens samtykke

Høyesterett avsa 16. juni 2006 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for bruk av logo uten opphavsmannens samtykke.

Avgjørelse    19. juni 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en logo til Barne-tv-serien «Jul i Blåfjell». Serien skulle sendes som NRKs julekalender. I serien opptrådte «blånissene» med sine karakteristiske blå nisseluer. Logoen bestod av ordene «Jul i Blåfjell», skrevet med håndskrift og der bokstaven Å i Blåfjell var utformet som en blåfarget nisselue. Serien var en fortsettelse av julekalenderen «Amalies Jul»  som handlet om nisser med rød nisselue. En ny serie, «Jul på Månetoppen», handlet om et møte mellom «blånissene» og «rødnissene» fra de to foregående seriene. NRK ønsket å skape et uttrykk i logoen til «Jul på Månetoppen» som gjenga sammenhengen mellom de tidligere seriene, og designseksjonen i NRK foretok den nødvendige tilpasningen i logoen. Dette mente den grafiske designeren utløste krav om ytterligere vederlag, og at NRK hadde endret logoen og dermed krenket designerens opphavsrett. NRK ble i Høyesterett frifunnet for kravet og den grafiske deigneren måtte også dekke saksomkostningene.