Dom i Høyesterett. Omlevering/reparasjon av støvlett

Høyesterett avsa 17. februar 2006 dom i en sak , der det var spørsmål om kjøperen kunne kreve levering av ny vare, jf. forbrukerkjøpsloven §29 første ledd. Seks uker etter kjøpet av et par høyhælte støvletter falt hælen av på den ene. Høyesterett stadfestet tingrettens avgjørelse om at forretningen hadde adgang til å reparere støvletten.

Avgjørelse    20. februar 2006    👤Aud Manger   

Dommen tar for seg om forskjellen mellom selgerens gjenanskaffelsesomkostninger, ca. kr 450,- og reparasjonsomkostningene, ca. kr 65,- innebærer at omlevering volder selgeren "urimelige kostnader", og dermed gir adgang til retting av mangelen ved reparasjon.