Dom i Høyesterett om eiendomsskatt på oppdrettsanlegg

Høyesterett avsa 14. november 2002 dom i sak om det kan skrives ut eiendomsskatt, se eiendomsskatteloven § 4, på oppdrettsanlegg i sjøen utenfor grensen for privat eiendomsrett. Les dommen her.

Avgjørelse    27. november 2002    👤Knut Davidsen