Dom i Høyesterett om salg av boligeiendom - avhendingsloven § 3-9

Høyesterett avsa 14. november 2002 dom i sak om det foreligger mangel ved en eiendom som er solgt "som den er", jfr. avhendingsloven § 3-9. Et sentralt spørsmål var hvem av partene som har risikoen for at det ikke ble foretatt undersøkelser for å avdekke årsakene til en feil selgeren hadde opplyst om. Les dommen her.

Avgjørelse    21. november 2002    👤Knut Davidsen