Dom i Høyesterett om skjønnsmessig etterberegning av merverdiavgift

Høyesterett avsa 20. november 2002 sak om gyldigheten av Oslo fylkesskattekontors vedtak om skjønnsmessig etterberegning av merverdiavgift for årene 1995-98. Les dommen her.

Avgjørelse    26. november 2002    👤Knut Davidsen