Dom i Høyesterett om utmåling av erstatning

Høyesterett avsa 20. november 2002 dom i sak om erstatning for fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn som følge av sterk funksjonshemming etter trafikkulykke. Les dommen her.

Avgjørelse    22. november 2002    👤Aud Manger