Dom i H&oslsh;yesterett - rasistiske ytringer

H&slash;yesterett i plenum avsa 17. desember 2002 dom i sak om sp&slash;rsmål om nedsettende uttalelser om innvandrere og j&slash;der, fremsatt under en nynazistisk demonstrasjon 19. august 2000, rammes av straffeloven § 135 a. Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av § 135 a. Dissens. Les dommen her.

Avgjørelse    18. desember 2002    👤Knut Davidsen