Dom i KLP-saken fra Arbeidsretten

Arbeidsretten har avsagt dom i den såkalte "KLP-saken", som gjelder elleve kommuners flytting av tjenestepensjonsordninger fra KLP til private livselskaper. Alle de elleve kommunene ble dømt av Arbeidsretten for å ha brutt fire av "flyttebestemmelsene" i hovedtariffavtalen for kommuner m.v. for tariffperioden 1998-2000 da de pr. 1. januar 1999 flyttet sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til Gjensidige, Storebrand, Vital og VÅR. I tillegg ble seks av kommunene dømt for tariffstridige mangler.
Les dommen her: html-versjon   pdf-versjon

Avgjørelse    9. oktober 2002    👤Knut Davidsen