Dom i lagmannsretten - erstatning

Gulating lagmannsrett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter bilulykke i 1974. Spørsmålet var om erstatningen skulle beregnes utfra skadeserstatningsloven # 3-2a om barneerstatning eller om det skulle benyttes individuelt utmålt erstatning.

Avgjørelse    25. november 2008    👤Tone M Myhrvold

Gulating lagmannsrett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter bilulykke i 1974. Spørsmålet var om erstatningen skulle beregnes utfra skadeserstatningsloven # 3-2a om barneerstatning eller om det skulle benyttes individuelt utmålt erstatning.

En gutt på 3 ½ år fikk konstatert store hodeskader etter bilulykke i 1974. Senere gjennomførte han høyere utdanning, men i yrkeslivet fikk han konsentrasjonsvansker og hodepine som gjorde at han måtte ta mindre krevende arbeid. Lagmannsretten fant at selv om skaden var konstatert på skadetidspunktet var det først i voksen alder at skadefølgen kunne konstateres. Tingretten utmålte erstatning etter skadeserstatningsloven # 3-2a, men lagmannsretten fant at skadede ville bli vesentlig dårligere stilt ved å benytte standardisert erstatning. Erstatning for tap i fremtidig inntekt ble derfor satt til kr 1.128.020 og for lidt inntektstap kr 425.000.