Dom i Orderudsaken

Det ble 22. juni 2001 avsagt dom i Orderudsaken. Dommen ble for tre av de tiltalte som fikk 21 års fengsel anket på stedet. Les dommen her.

Avgjørelse    22. juni 2001    👤Knut Davidsen