Dom i Oslo tingrett - DVD-saken

Oslo tingrett avsa 7. januar 2003 dom i sak om ulovlig kopiering og datakriminalitet. Tiltalte hadde utviklet et dataprogram som gjorde det mulig å avspille DVD-filmer uten å ha lisensiert avspillingsutstyr. Tiltalte ble frifunnet på alle punkter. Les dommen her

Avgjørelse    7. januar 2003    👤Knut Davidsen