Dom i tingretten - eksamensjuks

Kristiansand tingrett avsa 11. oktober 2006 dom i sak hvor en 19 år gammel mann var tiltalt for dokumentfalsk i form av eksamensfusk, jf. straffeloven §182 første ledd 1. straffalternativ. Han ble dømt til 20 dagers betinget fengsel og en bot på kr 4.000.

Avgjørelse    18. oktober 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at 19-åringen brukte en annen elevs legitimasjon og lurte eksamensvaktene, slik at han kunne avlegge skriftlig eksamen i engelsk og fransk, samt fransk muntlig. Retten fant det skjerpende at 19-åringen viste et «fast forbrytersk forsett» i og med at han møtte opp tre ganger i løpet av 15 dager i mai 2006. Retten fastsatte en streng reaksjon på eksamensjukset ved å vise til det behov samfunnet har for tillit til at det utstedes korrekte vitnemål. Det ble i formildende retning lagt vekt på at både 19-åringen og vedkommende han tok eksamen for hadde tilstått eksamensjukset.