Dom i tingretten - Forvaltningsloven § 28 - rettslig klageinteresse

Oslo tingrett avsa 7. september 2007 dom i sak om hvorvidt de etterlatte etter fornærmet i straffesak hadde rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 i forhold til Kriminalomsorgens vedtak i medhold av straffegjennomføringsloven § 33 vedrørende domfeltes permisjon fra soning. Tingretten kom til at de etterlatte hadde rettslig klageinteresse og at Kriminalomsorgens vedtak var ugyldig. De etterlatte ble også tilkjent saksomkostninger.

Avgjørelse    12. september 2007    👤Knut Davidsen   

Oslo tingrett avsa 7. september 2007 dom i sak om hvorvidt de etterlatte etter fornærmet i straffesak hadde rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 i forhold til Kriminalomsorgens vedtak i medhold av straffegjennomføringsloven § 33 vedrørende domfeltes permisjon fra soning. Tingretten kom til at de etterlatte hadde rettslig klageinteresse og at Kriminalomsorgens vedtak var ugyldig. De etterlatte ble også tilkjent saksomkostninger.