Dom i tingretten - Gyldighet av fylkesmannens vedtak

Sandefjord tingrett avsa 20. juni 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av fylkesmannens vedtak om å stadfeste kommunens avslag på en søknad om oppføring av et båthus og badehus med bryggeplatting og flytebrygge etter den såkalte « skjønnhetsbestemmelsen » i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2.  Retten kom til at fylkesmannens vedtak inneholdt både en uriktig forståelse og uriktig anvendelse av loven, og kjente derfor vedtaket ugyldig.

Avgjørelse    27. juni 2007    👤Knut Davidsen   

Sandefjord tingrett avsa 20. juni 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av fylkesmannens vedtak om å stadfeste kommunens avslag på en søknad om oppføring av et båthus og badehus med bryggeplatting og flytebrygge etter den såkalte « skjønnhetsbestemmelsen » i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2.  Retten kom til at fylkesmannens vedtak inneholdt både en uriktig forståelse og uriktig anvendelse av loven, og kjente derfor vedtaket ugyldig.