Dom i tingretten - Kollisjon med fritidsbåter.

Kristiansand tingrett avsa 12. april 2007 dom i sak om en båtfører som forlot ulykkesstedet og opptrådte uaktsomt i forbindelse med en kollisjon hvor to fritidsbåter var innblandet. Båtføreren ble dømt til 14 dagers betinget fengsel og kr 5000 i bot.

Avgjørelse    19. april 2007    👤Knut Davidsen   

Kristiansand tingrett avsa 12. april 2007 dom i sak om en båtfører som forlot ulykkesstedet og opptrådte uaktsomt i forbindelse med en kollisjon hvor to fritidsbåter var innblandet. Båtføreren ble dømt til 14 dagers betinget fengsel og kr 5000 i bot.

Bakgrunnen for saken var en båtkollisjon i Leiesundet ved Mandal.  En 70 år gammel båtfører forlot ulykkesstedet uten å yte hjelp til den andre båtføreren som lå i vannet og klamret seg til sin  synkende båt, jf. straffeloven § 314 første ledd. Tingretten fant at han også hadde opptrådt uaktsomt ved å ikke utføre en svingmanøver slik at han kunne ha unngått kollisjonen, jf. straffeloven § 418, jf. sjøloven § 506 og sjøveisreglene 8 (a).