Dom i tingretten - overtredelse av personopplysningsloven § 48

Stavanger tingrett avsa 6. oktober 2006 dom i sak hvor en 22 år gammel mann ble dømt til en bot på kr 5.000 for overtredelse av personopplysningsloven § 48.

Avgjørelse    13. oktober 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at mannen, A, i markedsføringsøyemed innsamlet minst 650.00 unike e-postadresser og sendte til minst 280.00 av disse 1,4 millioner e-poster. Dette skjedde uten å gi Datatilsynet melding om behandlingen av opplysningene. A ble dømt for overtredelse av personopplysningsloven § 48 til en bot på kr 5.000. Ved straffutmålingen tok retten i formildende retning i betraktning at denne type overtredelse sjeldes påtales, at regelverket er forholdsvis nytt og at tiltalte hadde inntekter begrenset til attføring på ca. kr 5000 pr. måned.