Dom i tingretten - rasistiske uttalelser

Eiker, Modum og Sigdal tingrett avsa 18. oktober 2006 dom i sak om rasistiske uttalelser som ble rammet av straffeloven § 135a.

Avgjørelse    20. oktober 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en 63 år gammel mann som ble tiltalt for å ha gitt rasistiske uttalelser om jøder i et avisintervju. Tiltaltes utsagn om at jødene var ondskapsfulle mordere og at de ikke var mennesker, men parasitter som skulle renskes ut, var etter rettens mening en så grov nedvurdering av jødene både som etnisk og som religiøs gruppe at det måtte rammes av straffeloven § 135a. Forholdet til ytringsfriheten, Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, ble vurdert. Tiltaltes uttalelser var så grove at det talte for en streng reaksjon. I formildende retning ble det vektlagt at saken var blitt svært gammel. Tiltalte ble dømt til 45 dagers betinget fengsel.