Dom i tingretten - Uaktsomhet. Straffeloven § 237 jf. § 48a.

Oslo tingrett avsa 5. juni 2007 dom i sak om en 2 år gammel gutt som hadde ramlet ut av et usikret vindu i en utstillingshytte på et hagesenter. Gutten ble påført brudd på kraniet og hjernerystelse. Retten mente at hagesenteret hadde vist uaktsomhet ved å ikke ha sikret vinduet tilstrekkelig, og overtrådt straffeloven § 237. Etter straffeloven § 48a kunne hagesenteret straffes, og retten ila hagesenteret en bot på kr 50 000.

Avgjørelse    20. juni 2007    👤Knut Davidsen

Oslo tingrett avsa 5. juni 2007 dom i sak om en 2 år gammel gutt som hadde ramlet ut av et usikret vindu i en utstillingshytte på et hagesenter. Gutten ble påført brudd på kraniet og hjernerystelse. Retten mente at hagesenteret hadde vist uaktsomhet ved å ikke ha sikret vinduet tilstrekkelig, og overtrådt straffeloven § 237. Etter straffeloven § 48a kunne hagesenteret straffes, og retten ila hagesenteret en bot på kr 50 000.