Dom og kjennelse i Høyesterett – brudd på leges taushetsplikt

Høyesterett avsa 21. juni 2006 dom og kjennelse i sak som  gjaldt spørsmålet om det hadde  skjedd brudd på en leges taushetsplikt og eventuelt om det i så fall skulle gis oppreisning.

Avgjørelse    27. juni 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en pasient, A, som på grunn av en arvelig tarmsykdom som utvikler seg til kreft var innlagt for fjerning av deler av tykktarmen. Etter operasjonen ble pasienten spurt om han i forbindelse med et besøk av statsministeren og helseministeren ville møte disse, noe han samtykket i.  I forbindelse med besøket ble det orientert om As sykdom. På grunnlag av denne informasjonen ble A intervjuet av en journalist fra NRK om arvelige sykdommer og eventuelle opplysninger om dette til forsikringsselskaper. Dette innslaget ble samme kveld sendt som hovedoppslag i Dagsrevyen. A reiste etter dette krav mot sykehuset og den ansvarlige legen om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for krenking av privatlivets fred.  Han fikk ikke medhold i tingretten, men etter anke til lagmannsretten og Høyesterett ble han tilkjent oppreisning fra legen med 50.000 kroner.