Dom og orskurd i tingretten - Om eit forvaltningsvedtak er gyldig

Oslo tingrett sa 18. september 2007 dom og orskurd i sak om eit forvaltningsvedtak om å endre reguleringsplanen for delar av Husebyskogen slik at det vert mogleg å byggje ny ambassade for USA var gyldig. Ein lokal aksjonsgruppe saksøkte staten v/ Miljøverndepartementet og Oslo kommune. Aksjonsgruppa meinte forvaltningsvedtaket var ugyldig grunna manglande konsekvensutgreiing. Søksmålet førte ikkje fram, og aksjonsgruppa måtte betale sakskostnadene for begge partar.

Avgjørelse    19. september 2007    👤Knut Davidsen

Oslo tingrett sa 18. september 2007 dom og orskurd i sak om eit forvaltningsvedtak om å endre reguleringsplanen for delar av Husebyskogen slik at det vert mogleg å byggje ny ambassade for USA var gyldig. Ein lokal aksjonsgruppe saksøkte staten v/ Miljøverndepartementet og Oslo kommune. Aksjonsgruppa meinte forvaltningsvedtaket var ugyldig grunna manglande konsekvensutgreiing. Søksmålet førte ikkje fram, og aksjonsgruppa måtte betale sakskostnadene for begge partar.