Dom om røykeforbud i Høyesterett

Høyesterett har i en dom avsagt 31. mars 2011, HR-2011-666-A,  kommet med en nyttig avklaring av hvordan tobakkskadeloven § 6 (nå § 12 tredje ledd) skal forstås.

Avgjørelse    8. april 2011    👤Lovdata   

Høyesterett har i en dom avsagt 31. mars 2011, HR-2011-666-A,  kommet med en nyttig avklaring av hvordan tobakkskadeloven § 6 (nå § 12 tredje ledd) skal forstås.

Saken gjaldt et stort serveringssted på Sjøsiden i Stavanger som hadde tilrettelagt for uteservering med glassvegger og markiser som dekket 2/3 av området – for å beskytte mot vær og vind. Kommunen og fylkesmannen ga pålegg om at lokalet måtte holdes røykfritt, da det ikke tilfredsstilte kommunens retningslinjer for hva som kan defineres som uteområde, der røykeforbudet ikke gjelder.

Høyesterett slo fast at avskjermingen med levegg og overbygg i seg selv ikke var nok til at området ble omfattet av røykeforbudet, men at det måtte en konkret vurdering av utlufting og luftkvalitet til. Vurderingen av luftkvalitet måtte etter Høyesteretts syn foretas uavhengig av de stedlige værforholdene i forblåste Stavanger. Kommunens og fylkesmannens vedtak ble derfor opprettholdt. Etter Høyesteretts syn kunne ikke kommunen gi pålegg om at markisene måtte fjernes, men kunne kreve at de ikke skulle brukes, eventuelt at røykeforbundet måtte håndheves.