Dom om tidsbegrenset ansettelse og organisasjonsfrihet

Høyesterett har avsagt dom i spørsmålet om tidsbegrenset ansettelse, jfr. arbeidsmiljølovens § 58A, og om organisasjonsfrihet, jfr. arbeidsmiljølovens § 55 A. Les dommen her.

Avgjørelse    15. november 2001    👤Knut Davidsen