Dommer i Høyesterett - eiendomsskatt på telenett og elektronisk innretning

Høyesterett avsa 8. desember 2006 dom i to saker som gjaldt spørsmålet om gyldigheten av utskriving av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 4eiendeler i telenett og på elektroniske innretninger.

Avgjørelse    21. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 8. desember 2006 dom i to saker som gjaldt spørsmålet om gyldigheten av utskriving av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 4eiendeler i telenett og på elektroniske innretninger.

Bakgrunnen for sakene var to kommuner som gjorde vedtak om å skrive ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 4  på eiendeler tilknyttet Telenors telenett og på en elektronisk innretning - DSLAM-boks - som var eid av et bredbåndsselskapet Catch Communication, og som var installert i en av Telenors telesentraler. Den kommunen som fremmet krav mot Telenor fikk medhold i tingrett og lagmannsrett, mens kommunen som fremmet krav mot Catch ikke fikk medhold. Begge sakene ble anket til Høyesterett, som behandlet sakene samtidig. Høyesterett gav kommunene medhold i at det var grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt. Telenor og Catch måtte også betale saksomkostninger for Høyesterett.