Dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

11. februar 2003 ble det avsagt fire dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg angående den norske praksis med å idømme erstatningsansvar for personer som er frikjent i straffesaker.

Avgjørelse    12. februar 2003    👤Knut Davidsen

I tre av sakene fikk saksøker medhold, og Høyesterett vil allerede i løpet av februar behandle spørsmålet om gjenopptakelse av en av sakene. Det er også fremmet forslag om endringer i det norske lovverket for å endre den norske praksisen. Les dommene her.

  1. Case of O v. Norway
  2. Case of Ringvold v. Norway
  3. Case of Hammern v. Norway
  4. Case of Y v. Norway

Les pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet om dommene.