Dommer og kjennelser i Høyesterett

Høyesterett avsa 29. og 30. juni 2005 18 dommer og kjennelser, både sivile saker og straffesaker. Det er rettsferie fra 4 juli til 14. august. Les dommene og kjennelsene her.

Avgjørelse    6. juli 2005    👤Knut Davidsen