DVD-dommen

En nå 20 år gammel mann ble tiltalt for brudd på åndsverkloven og straffeloven for å ha "knekket" en beskyttelseskode for kopiering av DVD-plater. Tiltalte ble som i tingretten frifunnet. Les dommen her.

Avgjørelse    23. desember 2003    👤Knut Davidsen