EFTA-domstolen - Dom i Icesave-saken

EFTA-domstolen avsa 28. januar 2013 dom i sak E-16/11 EFTAs overvåkningsorgan v. Island («Icesave»).

Avgjørelse    28. januar 2013    👤Lovdata

EFTA-domstolen avsa 28. januar 2013 dom i sak E-16/11 EFTAs overvåkningsorgan v. Island («Icesave»).

EFTAs overvåkingsorgan ESA anla søksmål mot Island, med påstand om at de har brutt EØS-avtalen og ikke overholdt innskuddsgarantidirektiv 94/19/EF. EFTA-domstolen konkluderte med at islendingene ikke har brutt EØS-avtalen.

EFTA-domstolens dom er tilgjengelig på engelsk i basen NLX6 i Lovdatas betalingssystem. Dersom du er abonnent, kan du lese saken ved å følge denne lenken: 62011EJ0016.

For å bli kunde, bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.