EFTA-domstolen - Posten Norge AS mot ESA

EFTA-domstolen avsa 18. april 2012 dom E-15/10. Saken gjaldt anke over vedtak av EFTAs overvåkningsorgan, der Posten Norge AS ble dømt til å betale en bot for å ha misbrukt sin dominerende posisjon i det norske markedet.

Avgjørelse    18. april 2012    👤Lovdata

EFTA-domstolen avsa 18. april 2012 dom E-15/10. Saken gjaldt anke over vedtak av EFTAs overvåkningsorgan, der Posten Norge AS ble dømt til å betale en bot for å ha misbrukt sin dominerende posisjon i det norske markedet.

EFTA-domstolen opprettholdt vedtaket fattet av EFTAs overvåkningsorgan, hvor det ble lagt til grunn at Posten Norge AS misbrukte sin dominerende posisjon i det norske marked for utlevering over disk av pakker fra bedrifter til forbrukere ved å gjennomføre en eksklusivitetsstrategi da selskapet etablerte sitt Post-i-butikk-nettverk. Imidlertid reduserte EFTA-domstolen boten som Posten Norge ble ilagt, fra 12,89 millioner euro til 11,112 millioner euro pga. lang saksbehandlingstid.

EFTA-domstolens dom er tilgjengelig på engelsk i basen NLX6 i Lovdatas betalingssystem. Dersom du er abonnent, kan du lese saken ved å følge denne lenken: 62010EJ0015

For å bli kunde, bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.