EFTA-domstolen - ulovlig statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen

I dom avsagt 10. mai 2011 opprettholdt EFTA-domstolen et vedtak fattet av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hvor det ble lagt til grunn at beskatning av konserninterne (captive) forsikringsselskaper i Liechtenstein utgjorde ulovlig statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen.

Avgjørelse    11. mai 2011    👤Randi Bjørhei   

I dom avsagt 10. mai 2011 opprettholdt EFTA-domstolen et vedtak fattet av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hvor det ble lagt til grunn at beskatning av konserninterne (captive) forsikringsselskaper i Liechtenstein utgjorde ulovlig statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen.

Saken gjaldt dom i forente saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10 Fyrstedømmet Liechtenstein, Reassur Aktiengesellschaft og Swisscom Re Aktiengesellschaft mot EFTAs overvåkningsorgan.

EFTA-domstolens avgjørelser er tilgjengelige i Lovdata Online i basen NLX6. Avgjørelsene publiseres på engelsk og i tillegg på norsk dersom Norge er part.

Bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.