Eiendomsmeglingsloven § 4-4 og § 6-2 - utsatt ikrafttredelse.

Finansdepartementet vedtok 27. september 2010 endring i ikrafttredelse av eiendomsmeglingsloven § 4-4 første og annet ledd og § 6-2 første ledd annet punktum der ikrafttredelsestidspunktet endres fra 1. januar 2011 til 1. juli 2011.

Lovtidend    28. september 2010    👤Knut Davidsen

Finansdepartementet vedtok 27. september 2010 endring i ikrafttredelse av eiendomsmeglingsloven § 4-4 første og annet ledd og § 6-2 første ledd annet punktum der ikrafttredelsestidspunktet endres fra 1. januar 2011 til 1. juli 2011.

Forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling endres slik at ikrafttredelsen av kompetansekravene for eiendomsmeglere, som skulle tre i kraft 1. januar 2011, utsettes til 1. juli 2011. Utsettelsen gjelder også medhjelpere til ansvarlig megler. Les Finansdepartementets nyhet her.