Eiendomsskatt for telenettanlegg

Høyesterett avsa 23. januar 2002 dom i sak mellom Nesset kommune og Telenor Telecom Solutions om adgangen til å skrive ut eiendomsskatt for telenettanlegg, jfr. uttrykket "verk og bruk" i eiendomsskatteloven 6. juni 1975 nr. 29 § 4 annet ledd. Kommunen ble gitt medhold i kravet om eiendomsskatt.

Avgjørelse    29. januar 2002    👤Knut Davidsen