Elevers skolemiljø - endringer i opplæringsloven

1. april 2003 fikk opplæringsloven et nytt kapittel 9 a som inneholder regler om elevers skolemiljø.

Lovtidend    2. april 2003    👤Knut Davidsen   

Kapittel 9 a inneholder regler om det fysiske miljøet, det psykososiale miljøet, internkontroll, elevers deltakelse i skolemiljøarbeidet, informasjonsplikt og uttalerett for skolens utvalg og råd og straffebestemmelser for ikke å oppfylle kravene. Reglene gjelder også for skolefritidsordningen. Les Utdannings- og forskningsdepartementets pressemelding her.
Les forarbeidene til lovendringene her.