Endring i flaggforskriften § 4

I statsråd fredag 3. desember 2004 ble det fastsatt en endring i flaggforskriften § 4. Endringen trer i kraft 1. januar 2005.

Lovtidend    7. desember 2004    👤Dag T Hoelseth   

Endringen medfører at H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 21. januar opptas blant de offisielle flaggdagene, samtidig som Prinsesse Märtha Louises fødselsdag 22. september oppheves som påbudt offisiell flaggdag.

I tillegg er det foretatt en opprydning av flaggdagene som etter 1927 ble fastsatt i form av tilleggsforskrifter. Flaggdagene er nå lagt inn i § 4, mens tilleggsforskriftene er opphevet.

Når flagget heises til ære for H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar 2005, er det for øvrig 100 år siden forrige gang det på denne datoen ble flagget i Norge i forbindelse med en kongelig fødselsdag. Kong Oscar II hadde også fødselsdag 21. januar, men flaggdagen ble opphevet i forbindelse med unionsoppløsningen.