Endring i reglene om adgang til å permittere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet endret 17. februar 2009 nr. 231 reglene i forskrift 14. desember 2005 nr. 1486 om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom for hvor lenge man kan motta dagpenger under permittering. Antall uker man kan motta dagpenger er økt fra 30 til 52 med virkning fra 1. februar 2009. Les pressemeldingen fra departementet her.

Lovtidend    5. mars 2009    👤Knut Davidsen   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet endret 17. februar 2009 nr. 231 reglene i forskrift 14. desember 2005 nr. 1486 om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom for hvor lenge man kan motta dagpenger under permittering. Antall uker man kan motta dagpenger er økt fra 30 til 52 med virkning fra 1. februar 2009. Les pressemeldingen fra departementet her.

Vedtaket 17. februar 2009 nr. 231 opphever vedtaket som ble gjort 27. januar 2009 nr. 73, dette vedtaket økte antall uker til 42 og skulle tre i kraft 1. april 2009.