Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Endring i utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 8. desember 2014 endring i utlendingsforskriften om varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn.

Lovtidend    8. desember 2014    👤Knut Davidsen   

Forskrift 8. desember 2014 nr. 1519 om endring i utlendingsforskriften (varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn) endrer utlendingsforskriftens § 8-5 og § 17-1a. Endringene i § 8-5 innebærer at barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt, og av andre faktorer blant annet lengden av oppholdet, barnets behov for stabilitet og kontinuitet, språk, helsesituasjon og omsorgssituasjon. Endringen i § 17-1a innebærer et krav om begrunnelse i vedtakene, vedtak som omhandler barn skal ta hensyn til barnets beste, se på innvandringsregulerende hensyn og foreta en avveining mellom eventuelle motstridende hensyn.