Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Endringer i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Utenriksdepartementet vedtok fredag 15. januar 2016 endringer i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Endringene trådte i kraft 16. januar 2016.

Lovtidend    17. januar 2016    👤Dag T. Hoelseth   

Lørdag kveld 16. januar 2016 kunngjorde Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at Iran hadde oppfylt sine innledende forpliktelser i atomavtalen (Joint Comprehensive Plan of Action) som ble inngått sommeren 2015.

Erklæringen utløste atomavtalens «Implementation Day», noe som innebærer betydelige sanksjonslettelser både fra FNs side og fra EU-landene, Norge mfl. 

Sanksjonslettelsene reguleres gjennom forskrift 15. januar 2016 nr. 22 om endringer i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran, som trådte i kraft 16. januar 2016 («Implementation Day») og ble kunngjort i Norsk Lovtidend Avd. I søndag 17. januar 2016. 

Se nærmere informasjon på UDs nettside.