Grunnlovsjubileet

Endringer i Grunnloven

Lovdata har utarbeidet en oversikt over endringene i Grunnloven fra 1814 til i dag. Oversikten viser 148 kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser m.m., med til sammen over 300 endringer.

Artikkel    22. januar 2014    👤Dag T. Hoelseth   

Forklaring til oversikten

Oversikten inneholder endringer til Grunnloven slik den ble vedtatt 4. november 1814. Frem til 1905 regnet man også Riksakten 1815, lov 18. juli 1815, hvorved Kongens Myndighetsalder bestemmes samt suksesjonsordningen 26. september 1810, som var en felles arvelov for det svensk-norske kongehuset, blant rikets grunnlover, men ev. endringer i disse er ikke medtatt her. Det kan dog legges til at Riksakten kun ble endret én gang, i 1845.

Den første datoen i parentesen viser til vedtaksdatoen i Stortinget. Den andre datoen viser (frem til 1913) til sanksjonsdatoen. Den 11. juni 1913 ble Grunnloven § 112 endret slik at Kongen mistet sanksjonsretten i grunnlovssaker. Fra og med denne dagen viser den andre datoen til kunngjøringsdagen i statsråd. Grunnlovsbestemmelser og forskrifter m.m. ble nummerert fra og med Lovtidend-årgangen 1982, hvilket forklarer kunngjøringsnummeret i parentes fra og med endringene i Grunnloven i 1984.

 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endringer av Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 (21.05.2012, kunngj. 15.06.2012 nr. 522)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 106 (27.05.2010, kunngj. 18.06.2010 nr. 826)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 100 (27.05.2010, kunngj. 18.06.2010 nr. 825)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 61 (27.05.2010, kunngj. 18.06.2010 nr. 824)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 30 (27.05.2010, kunngj. 18.06.2010 nr. 823)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endringer av Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74, §§ 76-78 og Ikrafttredelse (20.02.2007, kunngj. 30.03.2007 nr. 365)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endringer av Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 og nye §§ 15 og 82 (20.02.2007, kunngj. 30.03.2007 nr. 364)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endringer av Grunnloven § 100 (02.02.2006, kunngj. 03.03.2006 nr. 271)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endringer av Grunnloven §§ 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110 og 110 a (02.02.2006, kunngj. 03.03.2006 nr. 270)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 100 (30.09.2004, kunngj. 29.10.2004 nr. 1402)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 63 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 772)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 62 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 771)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 61 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 770)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 59 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 769)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 58 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 768)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 57 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 767)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 53 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 766)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnloven § 50 (26.05.2003, kunngj. 27.06.2003 nr. 765)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 75 (07.06.1995, kunngj. 23.06.1995 nr. 567)
 • Kunngjøring om ny § 110 c i Grunnloven (15.06.1994, kunngj. 15.07.1994 nr. 675)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens §§ 22 og 63 (07.04.1992, kunngj. 08.05.1992 nr. 317)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endring av Grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80 og 112 (29.05.1990, kunngj. 13.07.1990 nr. 550)
 • Kunngjøring om endring av Grunnloven §§ 57, 58 og 59 (19.05.1988, kunngj. 10.06.1988 nr. 455)
 • Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelse om ny § 110 a i Grunnloven (21.04.1988, kunngj. 27.05.1988 nr. 432)
 • Kunngjøring om endring av Grunnloven § 65 (27.05.1986, kunngj. 13.06.1986 nr. 1279)
 • Kunngjøring om endring av Grunnloven §§ 57, 58 og 63 første ledd (30.05.1984, kunngj. 27.07.1984 nr. 1479)
 • Kunngjøring om endring av Grunnloven § 110 (05.05.1980, kunngj. 30.05.1980)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 21 (26.03.1980, kunngj. 02.05.1980)
 • Kunngjøring om endring av Grunnloven §§ 50 og 53 (17.01.1980, kunngj. 15.02.1980)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 50 (23.11.1978, kunngj. 22.12.1978)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens §§ 14, 22, 23 og 62 (01.06.1976, kunngj. 18.06.1976)
 • Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 12 (15.04.1972, kunngj. 02.05.1975)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens §§ 50, 57, 58 og 59 (30.05.1972, kunngj. 16.06.1972)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om opphevelse av Grunnlovens § 56 (23.03.1972, 21.04.1972)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 61 (24.11.1967, 15.12.1967)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 50 (24.11.1967, 15.12.1967)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 75 (09.02.1967, 23.02.1967)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 2 (04.05.1964, kunngj. 29.05.1964)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om ny § 93 i Grunnloven (08.03.1962, kunngj. 23.03.1962)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 53 (23.04.1959, 15.05.1959)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelser om endring av Grunnlovens §§ 54, 68 og 75 (10.02.1959, 27.02.1959)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 2 (01.11.1956, kunngj. 23.11.1956)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse til ny § 110 i Grunnloven (16.11.1954, kunngj. 26.11.1954)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens §§ 52 og 53 (26.10.1954, kunngj. 12.11.1954)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring i Grunnlovens §§ 57, 58, 61 og 63 (26.11.1952, kunngj. 12.12.1952)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 92 (10.06.1952, 28.06.1952)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om opphevelse av grunnlovens § 47, 2net ledd (11.06.1951, kunngj. 22.06.1951)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om forandring av Grunnlovens § 62 (27.01.1948, kunngj. 06.02.1948)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse til forandring av Grunnlovens § 112 (24.06.1946, kunngj. 05.07.1946)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om forandring av Grunnlovens § 50 (05.06.1946, kunngj. 13.06.1946
 • (Grunnlovsbestemmelse om tilføyelse til Grunnlovens § 2 (jøders utelukkelse fra riket) (12.03.1942)*
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om forandring av grunnlovens § 63 (24.06.1938, kunngj. 15.07.1938)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om forandring av grunnoovens § 88 (13.06.1938, kunngj. 24.06.1938)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om forandring i grunnlovens §§ 54, 71 og 79 (05.04.1938, kunngj. 22.04.1938)
 • Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens § 53 (20.06.1935, kunngj. 25.06.1935)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens §§ 86 og 87 (15.01.1932, kunngj. 29.01.1932)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens § 73 (01.06.1931, kunngj. 05.06.1931)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens § 26 (26.03.1931, kunngj. 10.04.1931)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens § 60 (08.03.1929, kunngj. 23.03.1929)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens §§ 50 og 62 (11.05.1928, kunngj. 29.05.1928)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens § 73 (13.904.1926, kunngj. 30.04.1926)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse om ophevelse av grunnlovens § 110 (05.06.1925, kunngj. 12.06.1925)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens §§ 57, 58 og 59 (09.11.1923, kunngj. 23.11.1923)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens § 65 (15.10.1923, kunngj. 26.10.1923)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring av grunnlovens § 29 (01.03.1922, kunngj. 10.03.1922)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse om ophevelse av grunnlovens § 89 (14.12.1920, kunngj. 17.12.1920)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens § 50 (23.10.1920, kunngj. 06.11.1920)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens § 23, 3dje punktum (11.05.1920, kunngj. 21.05.1920)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse til forandring i grunnlovens §§ 57, 58, 59 63 og 65 (29.11.1919, kunngj. 05.12.1919)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse om ophevelse av grunnlovens § 52 bokstav d (17.07.1919, kunngj. 25.07.1919)
 • Kunngjørelse av grunnlovsbestemmelse om tillegg til grunnlovens §§ 12 og 27 samt om ophevelse av § 92 næstsiste ledd (15.05.1919, kunngj. 24.05.1919)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse om forandring i grundlovens § 75 litra k (07.12.1917, kunngj. 14.12.1917)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til ophævelse av grundlovens § 25 andet led og forandring av grundlovens § 26 (29.10.1917, kunngj. 09.11.1917)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 59 a (03.07.1917, kunngj. 13.07.1917)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens §§ 57 og 58 (26.06.1917, kunngj. 06.07.1917)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 52 d (19.05.1916, kunngj. 09.06.1916)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 75 a (08.04.1916, kunngj. 28.04.1916)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 69 (08.04.1916, kunngj. 28.04.1916)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 12 (08.04.1916, kunngj. 28.04.1916)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse angaaende ophævelse av grundlovens § 52 litra c (07.03.1914, kunngj. 13.03.1914)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 90 (28.02.1914, kunngj. 06.03.1914)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 1 juli 1913 til forandring i grundlovens §§ 61 og 62 (01.07.1913, kunngj. 07.07.1913)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 25 juni 1913 til forandring i grundlovens §§ 77, 78, 79, 80 og 82 (25.06.1913, kunngj. 07.07.1913)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 til forandring i grundlovens § 89 (11.06.1913, kunngj. 07.07.1913)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 til forandring i grundlovens § 50 (11.06.1913, kunngj. 07.07.1913)
 • Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 11 juni 1913 angaaende tillæg til grundlovens § 112 (11.06.1913, kunngj. 07.07.1913)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 22 (12.08.1911, sanksj. 18.08.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 13 (12.08.1911, sanksj. 18.08.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 110 (03.08.1911, sanksj. 15.08.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 52 a (03.08.1911, sanksj. 15.08.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 31 (03.08.1911, sanksj. 15.08.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens §§ 28, 30 og 75 f. og g (03.03.1911, sanksj. 24.03.1911)
 • Grundlovsbestemmelse ang. forandring i grundlovens § 86 og § 88 (04.02.1911, sanksj. 25.02.1911)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 44 (09.03.1910, sanksj. 08.04.1910)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 65 (09.03.1910, sanksj. 08.04.1910)
 • Grundlovsbestemmelse om ophævelse av grundlovens § 33 (12.08.1908, sanksj. 24.10.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 86 (12.08.1908, sanksj. 19.08.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 36 (12.08.1908, sanksj. 19.08.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens §§ 9 og 44 (12.08.1908, sanksj. 19.08.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til ny § 11 i grundloven (12.08.1908, sanksj. 19.08.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 52 litr. d (22.06.1908, sanksj. 08.07.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 81 (05.06.1908, sanksj. 27.06.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 10 (29.02.1908, sanksj. 14.03.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 24 (29.02.1908, sanksj. 14.03.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 80 (28.02.1908, sanksj. 12.03.1908)
 • Grundlovsbestemmelse til Forandring af Grundlovens § 112, 1ste og 2det Punktum (11.07.1907, sanksj. 16.07.1907)
 • Grundlovsbestemmelse til Forandring af Grundlovens § 50 (14.06.1907, sanksj. 01.07.1907)
 • Grundlovsbestemmelse til Forandring i Grundlovens §§ 54, 68 og 75 a (28.05.1907, sanksj.08.06.1907)
 • Grundlovsbestemmelse til Forandring i Grundlovens § 109 (03.12.1907, sanksj. 12.04.1907)
 • Grundlovsbestemmelse til Forandring i Grundlovens § 59 (19.03.1907, sanksj. 12.04.1907)
 • Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 57 (06.03.1907, sanksj. 13.03.1907)
 • Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 111 (18.11.1905, 21.11.1905)
 • Beslutning til Redaktion af Grundloven (18.11.1905)
 • Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 112 (05.10.1905, 09.10.1905)
 • Grundlovsbestemmelse angaaende Forandringer i Grundloven til Indførelse af Enmandskredse med videre Valg og Forøgelse af Repræsentanternes Antal m.v. (15.05.1905, sanksj. 25.05.1905)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 52 c (17.04.1903, sanksj. 25.04.1903)
 • Grundlovsbestemmelse der træder istedetfor §§ 1 og 2 i Grundlovsbestemmelse af 2 Mai/6 Juni 1878, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 58 (04.11.1902, sanksj. 22.11.1902)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens §§ 52 a og 53 a (26.04.1902, sanksj. 22.05.1902)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Tillæg til Grundlovens § 92 (05.03.1901, sanksj. 19.03.1901)
 • Grundlovsbestemmelser ang. Forandring i Grundlovens §§ 51 og 55 (30.11.1899, sanksj. 16.12.1899)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens §'er 54, 68 og 75 a (01.06.1898, sanksj. 11.06.1898)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens §'er 50 og 52 (21.04.1898, sanksj. 30.04.1898)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 2 (25.05.1897, sanksj. 03.08.1897)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 60 (28.05.1896, sanksj. 20.06.1896)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 56 (31.05.1895, sanksj. 12.06.1895)
 • Grundlovsbestemmelse, ang. Forandring i Grundlovens § 92 (19.05.1892, sanksj. 04.06.1892)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 77 (04.07.1891, sanksj. 06.07.1891)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Ophævelse af Vicekonge-Embedet (30.06.1891, sanksj. 30.06.1891)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens §§ 21 og 51 (26.06.1889, sanksj. 28.06.1889)
 • Grundlovsbestemmelse indeholdende Tillæg til Grundlovens § 53 Litra a (01.03.1887, sanksj. 16.03.1887)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 50 (02.07.1884, sanksj. 04.07.1884)
 • Grundlovsbestemmelse indeholdende Tillæg til og Forandringer i Grundlovens §§ 58, 63 og 74 (30.06.1884, sanksj. 01.07.1884)
 • Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 75 k angaaende Aflæggelse af Statens Regnskaber (19.06.1880, sanksj. 22.06.1880)
 • Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 92 (12.03.1878, sanksj. 15.06.1878)
 • Grundlovsbestemmelse, der træder i stedet for Grundlovsbestemmelserne af 26de November 1859 og 26de Mai 1866, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 58 (02.05.1878, sanksj. 06.06.1878)
 • Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 og 53 (16.05.1877, sanksj. 06.06.1877)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 12 med flere Paragrafer (28.05.1873, sanksj. 05.06.1873)
 • Grundlovsbestemmelse ang Forandring i Grundlovens §§ 54, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80 og 112 (12.03.1869, sanksj. 24.04.1869)
 • Grundlovsbestemmelse, der træder i stedet for § 2 i Grundlovsbestemmelse af 11/26 Nov. 1859, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 58 (26.02.1866, sanksj. 26.05.1866)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Grundlovens § 41 sammenholdt med Rigsakten (10.11.1862, sanksj. 10.01.1863)
 • Grundlovsbestemmelse af ang. Forandring i Bestemmelsen i Grundlovens § 88 (10.11.1862, sanksj. 29.11.1862)
 • Grundlovsbestemmelse ang. Forandring i Bestemmelsen i Grundlovens § 20 (10.11.1862, sanksj. 29.11.1862)
 • Grundlovsbestemmelse om Antallet af Storthingsrepræsentanter fra Kjøbstæderne og fra Landdistricterne [§ 57 og § 58] (11.11.1859, sanksj. 26.11.1859)
 • Grundlovsbestemmelse, angaaende Forandring i Grundlovens §§ 54, 68 og 75, a (02.07.1857, sanksj. 13.08.1857)
 • Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 2 (13.06.1851, sanksj. 21.07.1851)
 • Grundlovsbestemmelse om Forandring i Grundlovens § 59 (14.04.1842, sanksj. 09.05.1842)
 • Res., ang. Public. af Storthingets Beslutning om, at Grundlovens §. 58 igjen træder i Kraft (04.08.1830, fastsatt 01.09.1830)
 • Lov, angaaende et Tillæg til Grundlovens § 50. Litr. b. (31.03.1821, sanksj. 02.06.1821)
 • Lov, som nærmere bestemmer Forholdet imellem Kjøbstedernes og Landets Valgdistricters Repræsentanters Antal i Overensstemmelse med Grundlovens 59 §. (04.01.1816, sanksj. 08.02.1816)

* «I Grunnlovens § 2 gjeninntas det ved grunnlovsbestemmelse av 21 juli 1851 opphevete forbud i annet ledd, som skal lyde: Jøder ere udelukkede fra Adgang til Riget.» Kunngjøringen var signert ministerpresident Vidkun Quisling og tas med her kun som en historisk faktaopplysning. Kunngjøringen er ikke med i opptellingen av regulære grunnlovsendringer.

Antall grunnlovsendringer

Oversikten viser 148 kunngjøringer m.m. av til sammen 315 endringer av ulike paragrafer i Grunnloven. De to første endringene skjedde ved lov (1816 og 1821), mens de øvrige har vært benevnt «Grunnlovsbestemmelse», med unntak av beslutningen om Grunnloven § 58 i 1830 og endringene ved beslutning 18. oktober 1905, da man redigerte en rekke paragrafer som følge av unionsoppløsningen.

I alt 23 paragrafer har aldri blitt endret siden 4. november-versjonen ble vedtatt: § 5, § 19, § 24, § 37, § 45, § 67, § 83, § 84, § 85, § 91, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 101, § 102, § 102, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108.

Her kan du finne grunnlovsbestemmelsene

Grunnlovsbestemmelsene kan man lese i Norsk Lovtidend i Lovdata Pro (endringer fra og med 1982) samt også på Lovdata.no (åpne sider) fra 2001. Man kan også søke på Stortingets nettside Stortingsforhandlinger 1814–2001. For øvrig henvises det til den trykte utgaven av Norsk Lovtidend, som har vært utgitt siden 1877. Før dette henvises det til Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, som ble utgitt fra 1814 til 1876. Noen grunnlovsbestemmelser er også gjort tilgjengelig på det private nettstedet Grunnloven.net.

Ikke alle grunnlovsendringene hadde formelle titler, så kunngjøringstitlene fra 1800-tallet særlig er hentet fra Norsk Lovtidend og/eller registrene for Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m. og Almindelig norsk Lovsamling

Ikrafttredelse av grunnlovsbestemmelser

Johs. Andenæs skriver i Statsforfatningen i Norge, 9. utgave, 2004, s. 29, at «Grunnlovsendringer trer i kraft straks, altså før de er kunngjort, med mindre de selv bestemmer noe annet». Dette har vært norsk rett etter at Kongen mistet retten til å sanksjonere grunnlovsbestemmelser 11. juni 1913 (kunngjort 7. juli 1913).

Publisert første gang 22. januar 2014. Rettet 5. februar 2014 (mindre justeringer), 25. november 2015 (korrigert kunngjøringsdato, 1956) og 19. april 2016 (avsnitt med henvisning til annen nettside fjernet .pga. lenkeråte).