Endringer i Grunnloven § 100

>Stortinget gjorde 30. september 2004 vedtak om endringer i Grunnloven § 100. Endringene vil kunngjøres i Norsk Lovtidend, se Grunnloven § 112 annet ledd.

Lovtidend    25. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Endringene innebærer styrket grunnlovsvern for ytringfriheten ved at den i tillegg til vanlig ytringsfrihet også omfatter informasjonsfirihet, rett til taushet, demonstrasjonsrett, styrking av offentlighetsprinsippet og infrastrukturkravet og frihet fra inngrep fra andre private, som arbeidsgivere. Politiske ytringer, ansattes ytringer og rikets sikkerhet får i bestemmelsene et sterkt grunnlovsvern, mens rasistiske ytringer får et redusert grunnlovsvern. Endringene omfatter også et medienøytralt forbud mot forhåndssensur og annen forhåndskontroll av ytringer, til erstatning for dagens grunnlovsforbud mot forhåndskontroll av trykt skrift. For reklame for politiske budskap og livssyn i fjernsyn, blasfemi, pornografi, grove voldsskildringer og kommersielle ytringer vil endringene ikke medføre at grunnlovsvernet endres. Les innstillingen til endringene her.