Endringer i Påtaleinstruksen

I statsråd 9. november 2007 ble det fastsatt endringer i påtaleinstruksen. Endringene består i at det er gitt ny § 5-2A om varsling til tingretten dersom gjenlevende forelder siktes eller tiltales for å ha voldt den annen forelders død. Det ble også fastsatt endringer i § 5-10, § 6-2, § 6-4 og § 32-10. I kapittel 32 vil § 32-1 til § 32-9 bli opphevet, tidligere § 32-10 blir ny § 32-1. Det ble også gitt nytt kapittel 37 om saker som gjelder bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Lovtidend    13. november 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. november 2007 ble det fastsatt endringer i påtaleinstruksen. Endringene består i at det er gitt ny § 5-2A om varsling til tingretten dersom gjenlevende forelder siktes eller tiltales for å ha voldt den annen forelders død. Det ble også fastsatt endringer i § 5-10, § 6-2, § 6-4 og § 32-10. I kapittel 32 vil § 32-1 til § 32-9 bli opphevet, tidligere § 32-10 blir ny § 32-1. Det ble også gitt nytt kapittel 37 om saker som gjelder bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Endringene trer i kraft straks, med unntak av endringene i kapittel 32, opphevingen og omnummereringen trer i kraft 1. juli 2008, dog trer endringen i § 32-10 i kraft straks.